Хто обробляє ваші особисті дані?

Ваші особисті дані обробляє адміністратор особистих даних, яким є оператор цього сайту, This is Marketing Agency, Фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю згідно зі законом про підприємництво Приядка Ірина ІПН: 19200722, адреса: Курзова 2222/16, 155 00 Прага, Стодулки.

I. Захист особистих даних

1.1 Користувач підтверджує натисканням кнопки "Розумію" під цими умовами, що погоджується з умовами захисту особистих даних, що розуміє їх і в повному обсязі їх приймає.

1.2 Постачальник є адміністратором особистих даних користувачів згідно з п. 4 пункт 7) Положення Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою особистих даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (загальне положення про захист даних) (далі "GDPR"). Постачальник зобов'язується обробляти особисті дані відповідно до законодавства, зокрема GDPR.

1.3 Особистими даними розуміються всі відомості про ідентифіковану або ідентифіковану фізичну особу; ідентифікованою фізичною особою є фізична особа, яку можна безпосередньо або опосередковано ідентифікувати, зокрема з посиланням на певний ідентифікатор, такий як ім'я, ідентифікаційний номер, місцезнаходження, мережевий ідентифікатор або на один чи кілька особливих елементів фізичної, фізіологічної, генетичної, психічної, економічної, культурної або соціальної ідентичності цієї фізичної особи.

1.4 При замовленні вимагаються особисті дані, які є необхідними для успішного оформлення замовлення (ім'я та адреса, контакт). Метою обробки особистих даних є виконання замовлення користувача та здійснення прав та обов'язків, що випливають з договірних відносин між Постачальником та Користувачем. Метою обробки особистих даних є також надсилання торгових повідомлень та здійснення інших маркетингових активностей. Правовим підґрунтям для обробки особистих даних є виконання договору згідно з пунктом 6 статті 1 літери б) GDPR, виконання правових обов'язків адміністратора згідно з пунктом 6 статті 1 літери с) GDPR та обгрунтований інтерес Постачальника згідно з пунктом 6 статті 1 літери f) GDPR. Обгрунтованим інтересом Постачальника є обробка особистих даних для цілей прямого маркетингу.

1.5 Постачальник для виконання ліцензійного договору використовує послуги субпостачальників, зокрема постачальника поштових служб (особисті дані зберігаються у третіх країнах) та постачальника веб-хостингу. Субпостачальники перевірені з точки зору безпечної обробки особистих даних. Постачальник та субпостачальник веб-хостингу уклали договір про обробку особистих даних, згідно з яким субпостачальник відповідає за належне забезпечення фізичного, апаратного та програмного периметру, а отже, несе перед користувачем безпосередню віддповідальність за будь-який витік чи порушення особистих даних.

1.6 Постачальник зберігає особисті дані користувача протягом терміну, необхідного для здійснення прав та обов'язків, що випливають з договірних відносин між постачальником та користувачем, та стягнення вимог з цих договірних відносин (протягом 15 років після закінчення договірних відносин). Після закінчення цього терміну дані будуть видалені.

1.7 Користувач має право вимагати від постачальника доступу до своїх особистих даних згідно з пунктом 15 GDPR, виправлення особистих даних згідно з пунктом 16 GDPR або, за потреби, обмеження обробки згідно з пунктом 18 GDPR. Користувач має право на видалення особистих даних згідно з пунктом 17 статті 1 літери a), c) - f) GDPR. Крім того, користувач має право висловити заперечення проти обробки згідно з пунктом 21 GDPR та право на передавання даних згідно з пунктом 20 GDPR.

1.8 Користувач має право подати скаргу до Управління охорони особистих даних, якщо вважає, що його право на захист особистих даних було порушено.

1.9 Користувач не зобов'язаний надавати свої особисті дані. Однак, надання особистих даних є обов'язковою вимогою для укладання та виконання договору, і без надання особистих даних договір не може бути укладений або виконаний з боку постачальника.

1.10 З боку Постачальника не відбувається автоматичне індивідуальне прийняття рішень відповідно до пункту 22 GDPR.

1.11 Заявник, який хоче скористатися послугами Постачальника, заповнюючи контактну форму:

1.11.1 погоджується з використанням своїх особистих даних для мети електронної розсилки комерційних повідомлень, рекламних матеріалів, прямого продажу, проведення ринкових досліджень та прямих пропозицій продуктів від Постачальника та третіх сторін, але не частіше 1 разу на тиждень, і одночасно

1.11.2 заявляє, що відправлення інформації відповідно до пункту 1.11.1 не вважається небажаною рекламою відповідно до закону № 40/1995 Sb. з урахуванням змін, оскільки користувач виражає свою згоду на отримання інформації відповідно до пункту 1.11.1 у зв'язку з параграфом 7 закону № 480/2004 Sb.

Згода згідно з цим пунктом може бути будь-коли відкликана користувачем у письмовій формі на адресу hello@t-i-m.cz

1.12 Постачальник використовує так звані файли cookie у своїй презентації для покращення якості послуг, персоналізації пропозицій, збору анонімних даних та для аналітичних цілей. Користувачем сайту виражаєте свою згоду на використання згаданої технології.

Ця інформація набуває чинності з 01.05.2023.

Хто обробляє ваші особисті дані?

Ваші особисті дані обробляє адміністратор особистих даних, яким є оператор цього сайту, This is Marketing Agency, Фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю згідно зі законом про підприємництво Приядка Ірина ІПН: 19200722, адреса: Курзова 2222/16, 155 00 Прага, Стодулки.

I. Захист особистих даних

1.1 Користувач підтверджує натисканням кнопки "Розумію" під цими умовами, що погоджується з умовами захисту особистих даних, що розуміє їх і в повному обсязі їх приймає.

1.2 Постачальник є адміністратором особистих даних користувачів згідно з п. 4 пункт 7) Положення Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою особистих даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (загальне положення про захист даних) (далі "GDPR"). Постачальник зобов'язується обробляти особисті дані відповідно до законодавства, зокрема GDPR.

1.3 Особистими даними розуміються всі відомості про ідентифіковану або ідентифіковану фізичну особу; ідентифікованою фізичною особою є фізична особа, яку можна безпосередньо або опосередковано ідентифікувати, зокрема з посиланням на певний ідентифікатор, такий як ім'я, ідентифікаційний номер, місцезнаходження, мережевий ідентифікатор або на один чи кілька особливих елементів фізичної, фізіологічної, генетичної, психічної, економічної, культурної або соціальної ідентичності цієї фізичної особи.

1.4 При замовленні вимагаються особисті дані, які є необхідними для успішного оформлення замовлення (ім'я та адреса, контакт). Метою обробки особистих даних є виконання замовлення користувача та здійснення прав та обов'язків, що випливають з договірних відносин між Постачальником та Користувачем. Метою обробки особистих даних є також надсилання торгових повідомлень та здійснення інших маркетингових активностей. Правовим підґрунтям для обробки особистих даних є виконання договору згідно з пунктом 6 статті 1 літери б) GDPR, виконання правових обов'язків адміністратора згідно з пунктом 6 статті 1 літери с) GDPR та обгрунтований інтерес Постачальника згідно з пунктом 6 статті 1 літери f) GDPR. Обгрунтованим інтересом Постачальника є обробка особистих даних для цілей прямого маркетингу.

1.5 Постачальник для виконання ліцензійного договору використовує послуги субпостачальників, зокрема постачальника поштових служб (особисті дані зберігаються у третіх країнах) та постачальника веб-хостингу. Субпостачальники перевірені з точки зору безпечної обробки особистих даних. Постачальник та субпостачальник веб-хостингу уклали договір про обробку особистих даних, згідно з яким субпостачальник відповідає за належне забезпечення фізичного, апаратного та програмного периметру, а отже, несе перед користувачем безпосередню віддповідальність за будь-який витік чи порушення особистих даних.

1.6 Постачальник зберігає особисті дані користувача протягом терміну, необхідного для здійснення прав та обов'язків, що випливають з договірних відносин між постачальником та користувачем, та стягнення вимог з цих договірних відносин (протягом 15 років після закінчення договірних відносин). Після закінчення цього терміну дані будуть видалені.

1.7 Користувач має право вимагати від постачальника доступу до своїх особистих даних згідно з пунктом 15 GDPR, виправлення особистих даних згідно з пунктом 16 GDPR або, за потреби, обмеження обробки згідно з пунктом 18 GDPR. Користувач має право на видалення особистих даних згідно з пунктом 17 статті 1 літери a), c) - f) GDPR. Крім того, користувач має право висловити заперечення проти обробки згідно з пунктом 21 GDPR та право на передавання даних згідно з пунктом 20 GDPR.

1.8 Користувач має право подати скаргу до Управління охорони особистих даних, якщо вважає, що його право на захист особистих даних було порушено.

1.9 Користувач не зобов'язаний надавати свої особисті дані. Однак, надання особистих даних є обов'язковою вимогою для укладання та виконання договору, і без надання особистих даних договір не може бути укладений або виконаний з боку постачальника.

1.10 З боку Постачальника не відбувається автоматичне індивідуальне прийняття рішень відповідно до пункту 22 GDPR.

1.11 Заявник, який хоче скористатися послугами Постачальника, заповнюючи контактну форму:

1.11.1 погоджується з використанням своїх особистих даних для мети електронної розсилки комерційних повідомлень, рекламних матеріалів, прямого продажу, проведення ринкових досліджень та прямих пропозицій продуктів від Постачальника та третіх сторін, але не частіше 1 разу на тиждень, і одночасно

1.11.2 заявляє, що відправлення інформації відповідно до пункту 1.11.1 не вважається небажаною рекламою відповідно до закону № 40/1995 Sb. з урахуванням змін, оскільки користувач виражає свою згоду на отримання інформації відповідно до пункту 1.11.1 у зв'язку з параграфом 7 закону № 480/2004 Sb.

Згода згідно з цим пунктом може бути будь-коли відкликана користувачем у письмовій формі на адресу hello@t-i-m.cz

1.12 Постачальник використовує так звані файли cookie у своїй презентації для покращення якості послуг, персоналізації пропозицій, збору анонімних даних та для аналітичних цілей. Користувачем сайту виражаєте свою згоду на використання згаданої технології.

Ця інформація набуває чинності з 01.05.2023.

Хто обробляє ваші особисті дані?

Ваші особисті дані обробляє адміністратор особистих даних, яким є оператор цього сайту, This is Marketing Agency, Фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю згідно зі законом про підприємництво Приядка Ірина ІПН: 19200722, адреса: Курзова 2222/16, 155 00 Прага, Стодулки.

I. Захист особистих даних

1.1 Користувач підтверджує натисканням кнопки "Розумію" під цими умовами, що погоджується з умовами захисту особистих даних, що розуміє їх і в повному обсязі їх приймає.

1.2 Постачальник є адміністратором особистих даних користувачів згідно з п. 4 пункт 7) Положення Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою особистих даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (загальне положення про захист даних) (далі "GDPR"). Постачальник зобов'язується обробляти особисті дані відповідно до законодавства, зокрема GDPR.

1.3 Особистими даними розуміються всі відомості про ідентифіковану або ідентифіковану фізичну особу; ідентифікованою фізичною особою є фізична особа, яку можна безпосередньо або опосередковано ідентифікувати, зокрема з посиланням на певний ідентифікатор, такий як ім'я, ідентифікаційний номер, місцезнаходження, мережевий ідентифікатор або на один чи кілька особливих елементів фізичної, фізіологічної, генетичної, психічної, економічної, культурної або соціальної ідентичності цієї фізичної особи.

1.4 При замовленні вимагаються особисті дані, які є необхідними для успішного оформлення замовлення (ім'я та адреса, контакт). Метою обробки особистих даних є виконання замовлення користувача та здійснення прав та обов'язків, що випливають з договірних відносин між Постачальником та Користувачем. Метою обробки особистих даних є також надсилання торгових повідомлень та здійснення інших маркетингових активностей. Правовим підґрунтям для обробки особистих даних є виконання договору згідно з пунктом 6 статті 1 літери б) GDPR, виконання правових обов'язків адміністратора згідно з пунктом 6 статті 1 літери с) GDPR та обгрунтований інтерес Постачальника згідно з пунктом 6 статті 1 літери f) GDPR. Обгрунтованим інтересом Постачальника є обробка особистих даних для цілей прямого маркетингу.

1.5 Постачальник для виконання ліцензійного договору використовує послуги субпостачальників, зокрема постачальника поштових служб (особисті дані зберігаються у третіх країнах) та постачальника веб-хостингу. Субпостачальники перевірені з точки зору безпечної обробки особистих даних. Постачальник та субпостачальник веб-хостингу уклали договір про обробку особистих даних, згідно з яким субпостачальник відповідає за належне забезпечення фізичного, апаратного та програмного периметру, а отже, несе перед користувачем безпосередню віддповідальність за будь-який витік чи порушення особистих даних.

1.6 Постачальник зберігає особисті дані користувача протягом терміну, необхідного для здійснення прав та обов'язків, що випливають з договірних відносин між постачальником та користувачем, та стягнення вимог з цих договірних відносин (протягом 15 років після закінчення договірних відносин). Після закінчення цього терміну дані будуть видалені.

1.7 Користувач має право вимагати від постачальника доступу до своїх особистих даних згідно з пунктом 15 GDPR, виправлення особистих даних згідно з пунктом 16 GDPR або, за потреби, обмеження обробки згідно з пунктом 18 GDPR. Користувач має право на видалення особистих даних згідно з пунктом 17 статті 1 літери a), c) - f) GDPR. Крім того, користувач має право висловити заперечення проти обробки згідно з пунктом 21 GDPR та право на передавання даних згідно з пунктом 20 GDPR.

1.8 Користувач має право подати скаргу до Управління охорони особистих даних, якщо вважає, що його право на захист особистих даних було порушено.

1.9 Користувач не зобов'язаний надавати свої особисті дані. Однак, надання особистих даних є обов'язковою вимогою для укладання та виконання договору, і без надання особистих даних договір не може бути укладений або виконаний з боку постачальника.

1.10 З боку Постачальника не відбувається автоматичне індивідуальне прийняття рішень відповідно до пункту 22 GDPR.

1.11 Заявник, який хоче скористатися послугами Постачальника, заповнюючи контактну форму:

1.11.1 погоджується з використанням своїх особистих даних для мети електронної розсилки комерційних повідомлень, рекламних матеріалів, прямого продажу, проведення ринкових досліджень та прямих пропозицій продуктів від Постачальника та третіх сторін, але не частіше 1 разу на тиждень, і одночасно

1.11.2 заявляє, що відправлення інформації відповідно до пункту 1.11.1 не вважається небажаною рекламою відповідно до закону № 40/1995 Sb. з урахуванням змін, оскільки користувач виражає свою згоду на отримання інформації відповідно до пункту 1.11.1 у зв'язку з параграфом 7 закону № 480/2004 Sb.

Згода згідно з цим пунктом може бути будь-коли відкликана користувачем у письмовій формі на адресу hello@t-i-m.cz

1.12 Постачальник використовує так звані файли cookie у своїй презентації для покращення якості послуг, персоналізації пропозицій, збору анонімних даних та для аналітичних цілей. Користувачем сайту виражаєте свою згоду на використання згаданої технології.

Ця інформація набуває чинності з 01.05.2023.